HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN THI CÔNG HẠ TẦNG (cập nhật Tháng 07/2022)

Công ty AQSG và những thông tin, hình ảnh mới nhất về các hạng mục thi công Hạ tầng đang quản lý và triển khai tại Long An:

  1. Lắp đặt bó vỉa đường nhánh 1 khu nhà câu lạc bộ
  2. Lu lèn mặt đường cấp phối đá dăm hoàn thiện đường nhánh 8 vào nhà phát bóng
  3. Đào đắp nền đường khu villa

Công ty AQSG có lĩnh vực hoạt động chính gồm Thiết kế và thi công công trình hạ tầng, kỹ thuật. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình hạ tầng, kỹ thuật uy tín và chất lượng hàng đầu, AQSG cung cấp dịch vụ thi công các hạng mục trong hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như: công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, và công trình khác…

Hình ảnh cập nhật: