DỰ ÁN HẠ TẦNG

ĐÃ HOÀN THÀNH

Cầu bộ hành cảnh quan qua kênh Bà Kiểng

Cầu bộ hành cảnh quan qua kênh Bà Kiểng

Đã hoàn thành

Cầu bộ hành cảnh quan qua kênh Bà Kiểng là dự án giao thông huyết mạch của dự án Royal Golf Long An, nối liền hai tiểu khu Đông và Tây của dự án sân golf.

Tìm hiểu thêm