Thi công các công trình hạ tầng, kỹ thuật

Anh Quốc SG cung cấp dịch vụ thi công các hạng mục trong hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như: công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, và công trình khác.

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, Anh Quốc SG cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động như lập kế hoạch quy hoạch, thẩm định dự án, tư vấn pháp lý, lựa chọn nhà thầu,…

Tư vấn thẩm tra, giám sát, kiểm định chất lượng công trình

Anh Quốc SG cung cấp dịch vụ giám sát quá trình xây dựng và kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đo đạc, khảo sát địa chất –
địa hình xây dựng

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng máy móc hiện đại, Anh Quốc SG là đối tác tin cậy trong việc đo đạc, khảo sát địa chất – địa hình phục vụ cho quy hoạch, xây dựng công trình, giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất.