Cùng được khởi công vào tháng 02/2019 với nhà máy điện năng lượng mặt trời Solar Park 01, nhà máy Solar Park 02 có diện tích 56,6 ha, công suất 50MW, điện áp đấu nối 110KV. Cả hai nhà máy Solar Park 01 và Solar Park 02 đều thuộc giai đoạn 1 của dự án Công viên Năng lượng Mặt trời Solar Park với tổng diện tích 1000 ha của Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam.

Tên dự án: Nhà máy Solar Park 02

Chủ đầu tư: Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam (Công ty Cổ phần Vietnamsolar)

Địa điểm: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Thời gian xây dựng: 10/2018 đến 06/2019

Quy mô: Diện tích 56,6 ha

Gói thầu:

Giá trị hợp đồng: 250 tỷ