CẬP NHẬT TRUNG TUẦN THÁNG 05/2022 CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG HẠ TẦNG DO AQSG TRIỂN KHAI TẠI LONG AN

Một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Anh Quốc SG là cung cấp các dịch vụ thi công các hạng mục trong hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như: công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, và công trình khác.

Tại các dự án thuộc quản lý và vận hành của VRI GROUP tại Long An, ban Hạ tầng của AQSG tại Long An luôn tập trung mạnh vào việc lên kế hoạch và chịu trách nhiệm hoàn toàn công tác thi công, điển hình là các công việc đang được triển khai xung quanh khu vực công trình phụ Clubhouse, được cập nhật vào trung tuần tháng 05/2022 như sau:

  1. Thi công hệ thống thoát nước mưa đường nhánh 5, 6, 7
  2. Lu lèn mặt đá cấp phối đá dăm đường nhánh 1
  3. Tái lập mặt bằng thoát nước mưa bãi đậu xe

Dưới đây là một số hình ảnh được Ban hạ tầng ghi lại được từ thực tế: