CÔNG TY TNHH ANH QUỐC CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÁNG 10/2021

  1. Dự án Đường Bà Kiểng: Thi công đoạn nút giao N2, đào bóc hữu cơ, đắp cát nền đường, chuẩn bị đắp đất nền đường, chuẩn bị trải cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm BTNN
  2. Nhà Garage Vườn ươm: Dự án đã chính thức đi vào hoạt động tại Đức Huệ, Long An với các chức năng: sửa chữa, tập kết máy móc thiết bị dự án…Đây là một trong những Công trình Dân dụng đạt được chất lượng, đảm bảo tiến độ do Công ty TNHH Anh Quốc SG làm tổng thầu.
  3. Nhà Club-House: Lắp dựng tole mái, Thi công tô tường, Lắp hệ thống MEP, PCCC tầng 2
  4. Nhà bảo trì cơ giới: Thi công lắp dựng hệ khung kèo thép, Chuẩn bị lắp tole mái, Thi công sàn nền…