TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SÂN GOLF VÀ NHÀ BẢO TRÌ CƠ GIỚI

Anh Quốc SG cập nhật tiến độ Thi công các dự án:

  1. Dự án Sân Golf Long An.

Dự án được tiếp tục thi công với các hạng mục:

– Đào hồ lấy đất

– Tạo hình thô 2 đường golf cuối của giai đoạn 1

– San ủi và hoàn thiện mặt bằng cát

– Trồng cây cảnh quan

– Bảo dưỡng cỏ 11 đường Golf

– Đổ bê tông đường nội bộ sân Golf

  1. Dự án Nhà bảo trì cơ giới

Nhà bảo trì cơ giới sân Golf đang thi công lắp dựng mái, thi công xây trát tường. Dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ đầu năm 2022.