Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đến thăm Nhà máy điện năng lượng mặt trời Solar Park

Ngày 15/10/2019, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Solar Park tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cùng với lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đức Huệ, công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Đây là tổng thi công Công viên Năng lượng Mặt trời Solar Park lớn nhất tại tỉnh Long An tính đến thời điểm hiện tại, với số tiền đầu tư lớn được công ty TNHH Hoàn Cầu Long An đặt tâm huyết nhằm mục đích phát triển kinh tế, đời sống khu vực.

UBND tỉnh Long An đã có các quyết định cho phép chuyển gần 200ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (Long An). Cụ thể, các quyết định của UBND tỉnh Long An cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển hơn 47,4ha đất rừng sang làm Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01, Công ty cổ phần VIETNAM Solar chuyển hơn 48,7ha đất rừng sang làm dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02, Công ty cổ phần Long An Solar Park chuyển hơn 48,3ha đất rừng sang làm dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 03, Công ty cổ phần Solar ENERGY LA chuyển hơn 48,4ha đất rừng sang làm dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 04.

Để thực hiện dự án này, Anh Quốc SG là nhà thầu liên danh với Syouei Nhật Bản, Ngũ Thường, EEA thi công san nền và hạ tầng đường nội bộ, liên kết thi công nhà máy điện mặt trời Solar Park 01 và 02. Tổng công suất 4 nhà máy Solar Park đến hơn 200 MWp và tổng diện tích hơn 1000 ha.

Sau khi hoàn thành, nhà máy điện năng lượng mặt trời Solar Park tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sẽ góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện Quốc gia, xúc tiến nền kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương và phát triển hơn nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Và hơn thế nữa, nguồn năng lương mặt trời sẽ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong hoạt động phát điện.