#anhquocsg #congtyxaydung #constructioncompany #TUYENDUNG #Recruitment

Anh Quốc SG quyết tâm thực hiện các dự án chiến lược 2021 của VRI Group

Nhằm triển khai các dự án chiến lược của Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam (VRI Group) trong năm 2021, Ban lãnh đạo tập đoàn đã có những chia sẻ gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên Anh Quốc SG nói riêng và tập đoàn nói chung, quyết tâm hoàn thành […]